Kurumsal Bilgilerimiz

Eskişehir Pancar Kooperatifi Kurumsal Bilgileri
KURUMSAL BİLGİLERİMİZ

Eskişehir Şeker Fabrikası’nın pancar ekim sahasında faaliyetlerini sürdüren kooperatifimizin Eskişehir ve çevre illerine bağlı yerleşim birimlerinde yaklaşık 80.000 ortağı bulunmaktadır.

Üstbirliğimiz Pankobirlik'in de katkılarıyla, pancar alım fiyatının tespiti, ekim kotalarının belirlenmesi, kati bedel ödemeleri, ekim çapa, sulama, mücadele ve söküm avanslarının yeterince ve zamanında verilmesi konularında ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunularak üreticilerimizin haklarının korunması öncelikli çalışma konumuzdur.

Çalışmalarımızda kimyevi gübre, zirai ilaç, tohum, lastik, tarım alet ve makinalarının uygun fiyatlarla ve zamanında temin edilerek satılması ve bu sayede bölgemizde piyasa fiyatlarını belirleyici bir rol üstlenerek ortaklarımıza hizmet götürülmesi amaçlanmaktadır.

Hizmetlerimizin sunulması esnasında üzerinde hassasiyetle durduğumuz başlıca hususlar; ortaklarımızla yakın ilişkiler kurmak, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetlere önem verilmesi, köy çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesi, ortaklarımızın piyasanın en uygun fiyatlarıyla tarımsal girdilerini sağlamak maksadıyla yenilikçi satış şekilleri uygulamak olarak sıralanabilir.